ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / رفتار گوسفند ها هنگام جفت گیری
رفتار گوسفند ها هنگام جفت گیری

رفتار گوسفند ها هنگام جفت گیری

رفتار ها هنگام

 

داغ خفن :   حاملگی حرام و نامشروع مادر از پسرش (عکس)
فیلم جفت گیري گاو

فیلم جفت گیري گاو نر سفید با گاو ماده قهوه ای در هند +18