ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / فیلم/ گیر افتادن شیر در میان کفتارهای گرسنه!
فیلم/ گیر افتادن شیر در میان کفتارهای گرسنه!

فیلم/ گیر افتادن شیر در میان کفتارهای گرسنه!

فیلم/ گیر افتادن در میان کفتارهای گرسنه!

تصاویری از یک و تنها ماندن یک شیر در میان گله ای از کفتارها را مشاهده می کنید.

 

 

دریافت 8 مگ

داغ خفن :   شکار بی رحمانه تمساح بوسیله مار پیتون
جنگ دیدنی سگ مقابل شیر

جنگ دیدنی سگ مقابل شیر