یک شاهد عینی به خبرنگار برنا گفت:عصر امروز دو اوباش کم سن و سال در حالیکه به شدت مست بودند وارد پارک بانوان در خیابان بهار تبریز شدند و به آزار و اذیت زنان پرداختند. این دو جوان در حالیکه قمه به دست داشتند به زنان حاضر در این پارک یورش می بردند.

دو مامور پلیس که در پارک حاضر بودند بلافاصله وارد عمل شدند تا این دو جوان را بازداشت کنند ولی آنها با قمه به پلیس حمله کردند و با ماموران درگیر شدند. در اثر این درگیری یکی از اوباش کشته شد و دیگری فرار کرد. ساعتی بعد دوستان اوباش کشته شده عربده زنان اقدام به بستن خیابان بهار کردند تا به زعم خود از پلیس انتقام بگیرند. ماموران برای متفرق کردن آنها وارد عمل شدند و پس از یک درگیری، اوباش خیابان بهار را ترک کردند و متواری شدند. در این میان جوانی که از درگیری پارک بانوان جان سالم به در برده بود تلاش کرد با یک دستگاه موتور سیکلت فرار کند که به دلیل مستی تعادل خود را از دست داد و به زمین افتاد تا پلیس بلافاصله او را بازداشت کنند.