ایران16 / اخبار / سیاسی / ⭕️ افزایش حقوق نمایندگان مجلس از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان
خرید-مهره-مار-اصل

⭕️ افزایش حقوق نمایندگان مجلس از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان

⭕️ مجلس از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان
✍نماینده هم نشدیم سلفی بگیریم و ماهی ۱۰ میلیون حقوقمون باشه

افزایش حقوق نمایندگان ۷۰ درصد