Iran16شنبه 13 آذر 1395

گزارش تصویری: بی‌حجابی در ویترین مغازه‌ها


بی حجابی در ویترین مغازه ها

استفاده از ‌ها و تبلیغ پوشش‌های غربی تابلوی تهاجم فرهنگی دشمن پشت ویترین مغازه‌ها است که در سطح بازارها در حال افزایش است. تصاویر زیر بی حجابی را در ویترین مغازه های بیرجند نشان می‌دهد.

حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396632_966.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />
حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396635_997.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />
حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396636_248.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />
حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396637_617.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />
حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396638_624.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />
حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396639_476.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />
حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396633_468.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />
حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396634_414.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />

حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396629_573.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />
حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396630_193.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />

حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396628_165.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />

حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396631_123.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />
حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396641_148.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />
حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396627_335.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />

حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396626_382.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />

حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396625_686.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />

حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396624_839.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />

حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396623_814.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />

حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396622_782.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />

حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396621_999.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />

حجابی در ویترین مغازه ها" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/4/29/396620_283.jpg" alt="بی حجابی در ویترین مغازه ها" width="1000" height="667" />
yamahdi

اللهم عجل لولیک الفرج

سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) و شادی روح اموات و پدر تازه درگذشته این حقیر صلوات

نظرات و ارسال نظر


X بستن تبلیغات