ایران16 / سینما / اخبار فرهنگی و هنری / 2 سال حبس تعزیری برای رضا صادقی، علی لهراسبی و سینا سرلک +تصویر حکم

2 سال حبس تعزیری برای رضا صادقی، علی لهراسبی و سینا سرلک +تصویر حکم

, و از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت گناهکار شناخته شدند که رای صادره برای این سه مطرح و مردمی تحمل دو سال حبس تعزیری است.