ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / 5 تا از عجیب و غریب ترین آیین جفت گیری حیوانات
از عجیب و غریب ترین آیین جفت گیری حیوانات

5 تا از عجیب و غریب ترین آیین جفت گیری حیوانات

و تولید مثل آنها با روشهای نزدیکی و رابطه جنسی بین نر و ماده.
همیشه تعجب می کنم چگونه برخی حیوانات رفتن در مورد انجام کار کثیف ؟ تماشای بیشتر شبیه این یکی در اینجا:7 غیر معمول ترین حیوانات خانگی شما
عجیب و غریب ترین حیوانات جفت گیری آیین

داغ خفن :   کلیپ ترسناک حیوانات وحشی ، شکار وحشیانه
پلنگ در کوه‌های ورامین

فیلم/ مشاهده پلنگ در کوه‌های ورامین