ایران16 / اخبار / اقتصادی

اقتصادی

وزارت نفت ,فرآورده های نفتی ,سوخت ,بنزین

تحویل بنزین فقط با کارت سوخت

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد؛ تحویل بنزین فقط با کارت سوخت /مالکان خودرو و موتورسیکلت برای دریافت …