ایران16 / اخبار / حوادث (صفحه 4)

حوادث

ترور فرمانده ناجا

ترور فرمانده ناجا صحت دارد؟

ترور فرمانده ناجا صحت دارد؟  انتشار خبری مبنی بر اینکه فرمانده نیروی انتظامی مورد هدف تروری نافرجام قرار گرفته است …