خانه / اخبار (صفحه 2)

اخبار


دعانویسی بر روی اندام دختران؟!

دعانویسی بر روی اندام دختران؟! یکی از روشهایی که مدعیان دروغین در جهت اعمال شنیع و افکار پلید خود به آن استناد می کنند ادعایی است در این خصوص که این افراد تنها و مطمئن ترین راه زندگى را در …

توضیحات بیشتر »