اس ام اس و جوک خنده دار دوستانه

اس ام اس و جوک خنده دار دوستانه چـه چـیـز رو نـمـیـشـه از دخـتـرا گـرفـت…! ! !. “مــــــعــــــرفــــــــت” دخــــدراااا…. دَس،جـــــیــــــغ،هـــوراا …