ایران16 / اخبار / اقتصادی / قیمت و شرایط فروش خودروهای سایپا
قیمت و شرایط فروش خودروهای سایپا

قیمت و شرایط فروش خودروهای سایپا

قیمت و شرایط فروش خودروهای سایپا فهرست قیمت و شرایط فروش محصولات شرکت سایپا شامل خانواده‌ی پراید، تیبا، ساینا، کوئیک، …

قیمت و شرایط فروش خودروهای

فهرست قیمت و شرایط فروش محصولات شرکت سایپا شامل خانواده‌ی ، تیبا، ساینا، کوئیک، چانگان، آریو، سراتو و برلیانس H230 در ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ اعلام شد؛ سایپا شرایط پیش فروش نقدی سایپا 131، سایپا 132 و ساینا را اعلام کرد.

شرایط پیش فروش نقدی جدید محصولات سایپا از تاریخ چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰ صبح فعال می‌شود و شرایط آن مطابق جدول ذیل جاری خواهد شد.

شرایط پیش فروش نقدی جدید محصولات سایپا (صرفا اینترنتی)

نام محصول پیش پرداخت صدور دعوتنامه
سایپا 131 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان هفته چهارم دی و بهمن ۹۷
سایپا 132 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان هفته چهارم بهمن و اسفند ۹۷
ساینا ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان هفته چهارم بهمن ۹۷

قیمت و شرایط فروش پراید

سایپا پراید Saipa

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
سایپا 131 SE – رنگ سفید
٢١,٣۶١,٠٠٠ ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

سایپا 131 SE – تنوع رنگ ٢١,۶٢١,٠٠٠ ٢٣,١٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

سایپا 111 SE – رنگ سفید ٢١,٣٢۴,٠٠٠ ٢۴,٧٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

سایپا 111 SE – تنوع رنگ ٢١,۵٩٢,٠٠٠ ٢۵,٠٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

سایپا 132 SE – رنگ سفید ٢٠,٩٢۶,٠٠٠ ٢٣,۵٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

سایپا 132 SE – تنوع رنگ ٢١,١٩۴,٠٠٠ ٢٣,٧٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

سایپا 151 SE ٢١,۴٧٣,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

قیمت و شرایط فروش تیبا

تیبا

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
تیبا SX – رنگ سفید
٢۵,۶٢٣,٠٠٠ ٢۶,٢٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

تیبا SX – تنوع رنگ ٢۵,٨٨٣,٠٠٠ ٢۶,۴٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

تیبا SX – (دوگانه سوز) رنگ سفید ٢٧,١٢٣,٠٠٠ ٢٧,٨٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

تیبا SX – (دوگانه سوز) تنوع رنگ
٢٧,٣٨٣,٠٠٠ ٢٨,٢٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

قیمت و شرایط فروش تیبا ۲

تیبا ۲

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
تیبا ۲ هاچ بک SX – رنگ سفید
٢٨,٠٠۵,٠٠٠ ٢٨,٨٠٠,٠٠٠
تیبا ۲ هاچ بک SX – تنوع رنگ ٢٨,٢۶۵,٠٠٠ ٢٨,٩٠٠,٠٠٠
تیبا ۲ هاچ بک EX – رنگ سفید ٢٨,٧٠۵,٠٠٠ ٢٩,۶٠٠,٠٠٠
تیبا ۲ هاچ بک EX – تنوع رنگ
٢٨,٩۶۵,٠٠٠ ٢٩,٨٠٠,٠٠٠

قیمت و شرایط فروش ساینا

ساینا

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ساینا
٢٨,٩٨٩,٠٠٠ ٣٠,٢٠٠,٠٠٠ فروش نقدی با تحویل فوری، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد

پیش‌فروش با پرداخت ١٠ میلیون تومان ودیعه اول، تحویل هفته چهارم شهریور

قیمت و شرایط فروش کوئیک

کوئیک

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
کوئیک دنده‌ای
٣٢,٩٨٩,٠٠٠
کوئیک اتوماتیک ٣٩,٨٨٩,٠٠٠

قیمت و شرایط فروش چانگان

چانگان

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
چانگان CS35 (مونتاژ) – دنده‌ای ٧۵,٠٠٠,٠٠٠
چانگان CS35 (مونتاژ) – اتوماتیک ٧۴,٩۵٢,٠٠٠ ٨۵,٠٠٠,٠٠٠ فروش اقساطی با تحویل ۴۵ روزه

قیمت و شرایط فروش آریو

ario S300

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
آریو ۱۶۰۰ سی‌سی  – دنده دستی ۵٣,٩٨۵,٠٠٠ ۵۴,٠٠٠,٠٠٠
آریو ۱۶۰۰ سی‌سی  – اتوماتیک ۶٢,٧۴۶,٠٠٠ ۶٣,٠٠٠,٠٠٠ فروش نقدی و اقساطی با تحویل ٧ روزه

قیمت و شرایط فروش کیا سراتو

کیا سراتو سایپا

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
کیا سراتو ۱۶۰۰ سی‌سی – دنده‌ای
٨٧,٩٢۴,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
کیا سراتو ۱۶۰۰ سی‌سی – دنده‌ای (آپشنال) ٩٣,٨١٣,٠٠٠ ١١۵,٠٠٠,٠٠٠
کیا سراتو ۲۰۰۰ سی‌سی – اتوماتیک ١٠۴,٣۶٢,٠٠٠ ١۴٣,٠٠٠,٠٠٠
کیا سراتو ۲۰۰۰ سی‌سی – اتوماتیک (آپشنال) ١١٣,٠۶٢,٠٠٠ ١۵۵,٠٠٠,٠٠٠ فروش اقساطی با تحویل ۴۵ روزه

قیمت و شرایط فروش برلیانس H230 تیپ معمولی

برلیانس H230 تیپ معمولی

نام محصول پیش پرداخت قیمت بازار آزاد شرایط فروش
برلیانس H230 تیپ معمولی ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶٠,٠٠٠,٠٠٠ پیش‌فروش نقدی با موعد تحویل آبان ماه، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد؛ پیش‌فروش با پرداخت ٢١ میلیون تومان ودیعه اول، زمان ارسال دعوتنامه آبان ماه ۹۷، مابقی قیمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتری گرفته خواهد شد
برلیانس H230 تیپ معمولی ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶٠,٠٠٠,٠٠٠ پیش‌فروش نقدی با موعد تحویل آذر ماه، سود مشارکت ۱۵ درصد و سود انصراف ۱۲ درصد؛ پیش‌فروش با پرداخت ٢١ میلیون تومان ودیعه اول، زمان ارسال دعوتنامه آذر ماه ۹۷، مابقی قیمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتری گرفته خواهد شد

نکته مهم:

زمان تحویل فروش‌ فوری (نقدی) بین ۵ الی حداکثر ۳۰ روز است.

بروزرسانی: ٢۳ مرداد ماه ۱۳۹۷
داغ خفن :   سایپا قیمت انواع پراید را افزایش داد
مهره مار