خانه / بایگانی برچسب: آتش سوزی باد شکم

بایگانی برچسب: آتش سوزی باد شکم

باد شکم, باد شکم زن, باد شکم زن بیمار, آتش سوزی باد شکم

باد شکم زن بیمار باعث آتش سوزی بیمارستان شد!

آتش سوزی بیمارستان بعلت باد شکم بیمار علت حریق در بیمارستانی در ژاپن، « باد شکم» بیمار اعلام شد. کمیسیون کارشناسی  پس از  بازرسی به  چنین نتیجه ای  رسید. روز 15 ماه آوریل  هنگام عمل بیماری زنان،  ناگهان شعله های …