خانه / بایگانی برچسب: آداب زیارت امام حسین

بایگانی برچسب: آداب زیارت امام حسین

زیارت امام حسین, آداب زیارت امام حسین, فضیلت زیارت امام حسین, فضایل زیارت امام حسین, ثواب زیارت امام حسین, متن زیارت امام حسین, حدیث زیارت امام حسین, روایات زیارت امام حسین, متن درباره زیارت امام حسین

پاداش زیارت امام حسین(ع) از راه دور

 زیارت امام حسین(ع) پاداش زیارت امام حسین(علیه السلام) از راه دور: همان گونه که از زیارات گذشته به دست آمد زیارت امام حسین(علیه السلام) از راه دور نیز فضیلت بسیار دارد (چنان که زیارت هر معصوم دیگرى نیز این گونه …