ایران16 / بایگانی برچسب: اصغر فرهادی

بایگانی برچسب: اصغر فرهادی

فروشنده نامزد اسکار شد!

فروشنده نامزد اسکار شد! فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی نامزد اسکار شد. فیلم فروشنده اثر اصغر فرهادی در میان 5 …