ایران16 / بایگانی برچسب: بیماری

بایگانی برچسب: بیماری

فتق چیست؟

فتق چیست؟ امروزه مردم به بیرون زدگی کشاله ران فتق یا باد فتق می گویند . نکته اینجاست که فتق …