ایران16 / بایگانی برچسب: ترکیه

بایگانی برچسب: ترکیه

مارمولک

مارمولک ایرانی در ترکیه

بازسازی «مارمولک» در ترکیه؛ مارمولک ایرانی در ترکیه کمال تبریزی گفت : تهیه کننده ما با تهیه کننده سریال تماس …

حمله قلبی مجری

حمله قلبی مجری

حمله قلبی مجری حین پخش زنده تلویزیونی! +فیلم سکته قلبی مجری ورزشی یکی از شبکه‌های تلویزیونی ترکیه حین پخش زنده …