ایران16 / بایگانی برچسب: جفت گیری حیوانات

بایگانی برچسب: جفت گیری حیوانات

فیلم کامل جفتگیری اسب ها

فیلم کامل جفتگیری اسب ها

اسب یا اسپ یا باره با نام علمیEquus ferus caballus, یکی از دو زیرگونه‌های اسب وحشی است. این جانور پستاندار …

کلیپ جفتگیری خرگوش

کلیپ جفتگیری خرگوش

کلیپ جفتگیری خرگوش  خَرگوش پستانداری است گیاه‌خوار، از تیره خرگوشان و دارای اندامی شبیه به گربه و گوش‌های دراز و …