خانه / بایگانی برچسب: ختنه

بایگانی برچسب: ختنه

ختنه کردن دختران

ختنه کردن دختران در این اتاق ترسناک

“اتاق عمل”، ترسناک، تاریک و شلخته است. ریسمانهای طوسی فرسوده روی کف خاکی اتاق افتاده و بادی که از در باز به داخل می‌وزد، پرده را تکان می‌دهد. پایگاه خبری ایران۱۶: “اتاق عمل”، ترسناک، تاریک و شلخته است. ریسمانهای طوسی فرسوده …