ایران16 / بایگانی برچسب: زایمان (صفحه 2)

بایگانی برچسب: زایمان

زایمان درآب؛ خوب یا بد

هیچ چیزی مانند تولد فرزند، خنده را روی لب‌های پدر و مادر نمی نشاند. اما فکر زایمان کمی ترسناک است. …