ایران16 / بایگانی برچسب: شکنجه

بایگانی برچسب: شکنجه

مردی برای تنبیه وحشتناک دخترش را به دست قصاب محله داد+ عکس

مردی برای تنبیه وحشتناک دخترش را به دست قصاب محله داد+ عکس

پدری برای این که درس عبرتی به فرزندانش بدهد آن ها را به طرز فجیعی شکنجه می کند. https://static0.rokna.net/servev2/5Sb9LQtUxKiN/EQKcq2lok0cYG2xzgWAWtFTRTjBTOnzJr7X7idfzcFY,/%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D9%BE%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%D8%B3%D8%B1+7+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp4