ایران16 / بایگانی برچسب: عجیب

بایگانی برچسب: عجیب

جفت گیری جالب پرنده

جفت گیری جالب پرنده

جفت گیری جالب پرنده این پرنده عجیب با دوتا کیسه هوایی که زیر گلویش قرار دارد و صدای عجیبی دارد، …