ایران16 / بایگانی برچسب: قیمت مسکن

بایگانی برچسب: قیمت مسکن

بازار مسکن شیرین می‌شود!

اخباراقتصادی – بازار مسکن شیرین می‌شود! هرچند افزایش وام مسکن به میزان 35 میلیون تومان منجر به افزایش قیمت خانه …