ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جنگ سگ با شیر | نبردی نابرابر و خونین سراسر هیجان
جنگ سگ جنگ شیر شیر فیلم جنگ سگ

جنگ سگ با شیر | نبردی نابرابر و خونین سراسر هیجان

با | نبردی نابرابر و خونین سراسر هیجان

در این کلیپ شما جنگ بین یک سگ با شیر ماده را ملاحظه می کنید شیر ماده کوچک هر چند قصد جنگیدن ندارد اما سگ به سمت او حمله ور شده و …

با شیر

داغ خفن :   عکس های نشست خبری سریال نفس گرم با حضور بازیگران
حمله مار پیتون غولپیکر و بزرگ به خوک

حمله مار پیتون غولپیکر و بزرگ به خوک