ریحانه پارسا با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

در ادامه و تمام،

من عاشقتونم…

عکس بازیگران ریحانه پارسا بازیگر زن پرحاشیه