سکوت معنادار بازیگر زن جنجالی/ عکس

 ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت:

انگار جایزه تحمل می دهند اینطور که زندگی میدَرَدَش و او سکوت میکند

مرغِ زیرک چون به دام افتد… بایدش.

 

اینستا