ایران16 / اخبار / اجتماعی / سربازان حاضر در عکس معروف زنده اند!
سربازان , سربازان کشته شده , واژگونی اتوبوس سربازان در همدان
سربازان , سربازان کشته شده , واژگونی اتوبوس سربازان در همدان

سربازان حاضر در عکس معروف زنده اند!

یکی از حادثه واژگونی اتوبوس در نی ریز در خصوص عکس منتشر شده متعلق به جان باخته توضیحاتی داد.
علیمرادی، یکی از سربازان حادثه اتوبوس نی ریز:عکس منتشر شده که این روزها در همه جا آن را متعلق به سربازان جان باخته می دانند، هیچ یک از سربازان جان باخته را شامل نمی شود

سربازان

عکس مربوط به سربازان مجروح حادثه واژگونی اتوبوس

سربازان مجروح

داغ خفن :   خودکشی سرباز ارتش در متروی جهاد / ظهر امروز رخ داد