ایران16 / عکس بازیگران / عکس هانیه توسلی در لباس غواصی
عکس هانیه توسلی در لباس غواصی

عکس هانیه توسلی در لباس غواصی

غواصی کردن در جزیره لارک

کشورمان به جنوب کشور و هرمزگان سفر کرده است.

این 37 ساله هایی از سفرش به جنوب ایران را در صفحه شخصی اش منتشر کرده است.

هانیه توسلی به جزیره لارک رفته و در آنجا غواصی را نیز تجربه کرده است.

 

هانیه توسلی در لباس غواصی

هانیه توسلی در لباس غواصی

منبع: صفحه شخصی هانیه توسلی

داغ خفن :   هانیه توسلی 23 سال پیش + عکس
عکس هانیه توسلی 23 سال پیش با فُكُل معروف!

عکس هانیه توسلی 23 سال پیش با فُکُل معروف!