برنامه کامل بازیهای ایران در “لیگ جهانی والیبال 2016”

لیگ جهانی والیبال 2016

جزئیات کامل لیگ جهانی والیبال 2016

بیست و هفتمین دوره لیگ جهانی والیبال سال 2016 با حضور 36 تیم در سه سطح از 27 خرداد تا 27 تیرماه سال 95 برگزار می شود.

لیگ جهانی والیبال ، نتایج لیگ جهانی والیبال 2016 ، لیگ والیبال 2016

سطح یک این رقابت ها با حضور 12 تیم آغاز می شود و پس از پایان مرحله گروهی، تیم میزبان مرحله فینال همراه با پنج تیم برتر جدول به مرحله نهایی صعود می کنند.

فرانسه، ایتالیا، استرالیا، روسیه، آمریکا، برزیل، ایران، آرژانتین، صربستان، بلغارستان، بلژیک و لهستان 12 تیم شرکت کننده در سطح یک لیگ جهانی 2016 هستند.

برنامه کامل لیگ جهانی والیبال سال 2016 در سطح یک به وقت کشورهای میزبان به قرار زیر است:

* هفته نخست (27 تا 30 خرداد)

* گروه اول :استرالیا، شهر سیدنی :ورزشگاه المپیک پارک

جمعه 28 خرداد (17 ژوئن):

فرانسه – ایتالیا (ساعت 18 و 10 دقیقه) و استرالیا – بلژیک (ساعت 20 و 40 دقیقه)

شنبه 29 خرداد (18 ژوئن):

بلژیک – ایتالیا (ساعت 17 و 40 دقیقه) و استرالیا – فرانسه (ساعت 20 و 10 دقیقه)

یکشنبه 30 خرداد (19 ژوئن):

فرانسه – بلژیک (ساعت 13 و 40 دقیقه) و استرالیا – ایتالیا (ساعت 16 و 10 دقیقه)

* گروه دوم:برزیل، شهر ریودوژانیرو ورزشگاه تی بی سی

پنجشنبه 27 خرداد (16 ژوئن):

برزیل – ایران (ساعت 14 و 10 دقیقه) و آمریکا – آرژانتین (ساعت 16 و 30 دقیقه)

جمعه 28 خرداد (17 ژوئن):

برزیل – آرژانتین (ساعت 14 و 10 دقیقه) و آمریکا – ایران (ساعت 16 و 30 دقیقه)

یکشنبه 30 خرداد (19 ژوئن):

برزیل – آمریکا (ساعت 10 و 5 دقیقه) و ایران – آرژانتین (ساعت 12 و 30 دقیقه)

* گروه سوم:روسیه، کالینینگراد ورزشگاه دی اس یانتارنی

جمعه 28 خردادماه (17 ژوئن):

بلغارستان – لهستان (ساعت 16 و 40 دقیقه) و روسیه – صربستان (ساعت 19 و 10 دقیقه)

شنبه 29 خردادماه (18 ژوئن):

بلغارستان – صربستان (ساعت 16 و 40 دقیقه) و روسیه – لهستان (ساعت 19 و 10 دقیقه)

یکشنبه 30 خردادماه (19 ژوئن):

صربستان – لهستان (ساعت 16 و 40 دقیقه) و روسیه – بلغارستان ساعت (19 و 10 دقیقه)

* هفته دوم (چهارم تا ششم تیر ماه)

* گروه اول:لهستان ورزشگاه تی بی سی

جمعه چهارم تیر ماه (24 ژوئن):

لهستان – آرژانتین (ساعت 17) و روسیه – فرانسه (ساعت 19 و 30 دقیقه)

شنبه پنجم تیر ماه (25 ژوئن):

لهستان – روسیه (ساعت 17) و فرانسه – آرژانتین (ساعت 19 و 30 دقیقه)

یکشنبه ششم تیرماه (26 ژوئن):

لهستان – فرانسه (ساعت 17) و آرژانتین – روسیه (ساعت 19 و 30 دقیقه)

* گروه دوم ، ایتالیا شهر رم ورزشگاه پالالوتوماتیکا

جمعه چهارم تیرماه (24 ژوئن):

بلژیک – آمریکا (ساعت 17 و 30 دقیقه) و استرالیا – ایتالیا (ساعت 20 و 30 دقیقه)

شنبه پنجم تیرماه (25 ژوئن):

آمریکا – استرالیا (ساعت 17 و 30 دقیقه) و ایتالیا – بلژیک (ساعت 20 و 30 دقیقه)

یکشنبه ششم تیر ماه (25 ژوئن):

استرالیا – بلژیک (ساعت 17 و 30 دقیقه) و آمریکا – ایتالیا (ساعت 20 و 30 دقیقه)

* گروه سوم، صربستان شهر نوی ساد ورزشگاه اس پی سی ولیودینا

جمعه چهارم تیرماه (24 ژوئن):

ایران – بلغارستان (ساعت 16) و برزیل – صربستان (ساعت 19)

شنبه پنجم تیر ماه (25 ژوئن):

برزیل – ایران (ساعت 16) و صربستان – بلغارستان (ساعت 19)

» یکشنبه ششم تیرماه (26 ژوئن):

بلغارستان – برزیل (ساعت 16) و ایران – صربستان (ساعت 19)

* هفته سوم (یازدهم تا سیزدهم تیر ماه)

* گروه اول:فرانسه شهر نانسی، سالن پالا دیسپوق ژان وی

جمعه یازدهم تیرماه (یکم جولای):

برزیل – لهستان (ساعت 15) و فرانسه – بلژیک (ساعت 18)

شنبه دوازدهم تیرماه (دوم جولای):

برزیل – بلژیک (ساعت 15) و فرانسه – لهستان (ساعت 18)

یکشنبه سیزدهم تیرماه (سوم جولای):

بلژیک – لهستان (ساعت 15) و فرانسه – برزیل (ساعت 17)

* گروه دوم:آمریکا، دالاس، ورزشگاه کی بیلی هاتچسن

جمعه یازدهم تیرماه (اول جولای):

استرالیا – روسیه (ساعت 17 و 40 دقیقه) و آمریکا – بلغارستان (ساعت 19 و 40 دقیقه)

شنبه دوازدهم تیرماه (دوم جولای):

بلغارستان – روسیه (ساعت 17 و 40 دقیقه) و آمریکا – استرالیا (ساعت 19 و 40)

یکشنبه سیزدهم تیرماه (سوم جولای):

آمریکا – روسیه (ساعت 12 و 40 دقیقه) و بلغارستان – استرالیا (ساعت 15 و 10)

* گروه سوم:ایران شهر تهران سالن 12 هزار نفری آزادی

جمعه یازدهم تیرماه (اول جولای):

ایتالیا – آرژانتین (ساعت 18) و ایران – صربستان (ساعت 21)

شنبه دوازدهم تیرماه (دوم جولای):

صربستان – آرژانتین (ساعت 18) و ایران – ایتالیا (ساعت 21)

یکشنبه سیزدهم تیرماه (سوم جولای):

ایتالیا – صربستان (ساعت 18) و ایران – آرژانتین (ساعت 21)

در پایان مرحله نهایی پنج تیم برتر به همراه میزبان به مرحله نهایی این رقابت ها صعود خواهند کرد.
تیم های فرانسه، صربستان و آمریکا در بیست و ششمین دوره لیگ جهانی (سال 2015) به ترتیب عنوان های اول تا سوم را به دست آوردند.

جدول نتایج بازیهای لیگ جهانی والیبال 2016

 

جدول مسابقات
ردیف رویداد میزبان نتیجه مهمان عنوان تاریخ هفته ست 1 ست 2 ست 3 ست 4 ست 5 پوئن وضعیت
1 برزیل 0 – 3 ایران 1395/03/27 – 21:40 1 25 – 19 25 – 16 28 – 26 78 – 61 تمام شده
2 آرژانتین 3 – 1 آمریکا 1395/03/28 – 00:45 1 24 – 26 23 – 25 25 – 22 22 – 25 94 – 98 تمام شده
3 فرانسه 0 – 3 ایتالیا 1395/03/28 – 12:40 1 25 – 23 25 – 22 25 – 18 75 – 63 تمام شده
4 استرالیا 3 – 0 بلژیک 1395/03/28 – 15:10 1 27 – 29 18 – 25 22 – 25 67 – 79 تمام شده
5 بلغارستان 3 – 1 لهستان 1395/03/28 – 19:10 1 25 – 19 19 – 25 17 – 25 20 – 25 81 – 94 تمام شده
6 روسیه 3 – 0 صربستان 1395/03/28 – 21:40 1 22 – 25 32 – 34 17 – 25 71 – 84 تمام شده
7 برزیل 0 – 3 آرژانتین 1395/03/28 – 21:40 2 25 – 21 25 – 13 26 – 24 76 – 58 تمام شده
8 آمریکا 1 – 1 ایران 1395/03/29 – 00:45 2 23 – 25 25 – 13 8 – 7 56 – 45 درحال برگزاری
9 بلژیک 0 – 0 ایتالیا 1395/03/29 – 12:10 2 برگزار نشده
10 استرالیا 0 – 0 فرانسه 1395/03/29 – 14:40 2 برگزار نشده
11 بلغارستان 0 – 0 صربستان 1395/03/29 – 19:10 2 برگزار نشده
12 روسیه 0 – 0 لهستان 1395/03/29 – 21:40 2 برگزار نشده
13 ایران 0 – 0 آرژانتین 1395/03/30 – 04:00 3 برگزار نشده
14 برزیل 0 – 0 آمریکا 1395/03/30 – 05:40 3 برگزار نشده
15 بلژیک 0 – 0 فرانسه 1395/03/30 – 07:10 3 برگزار نشده
16 استرالیا 0 – 0 ایتالیا 1395/03/30 – 09:40 3 برگزار نشده
17 صربستان 0 – 0 لهستان 1395/03/30 – 19:10 3 برگزار نشده
18 روسیه 0 – 0 بلغارستان 1395/03/30 – 21:40 3 برگزار نشده
19 ایران 0 – 0 بلغارستان 1395/04/03 – 18:30 4 برگزار نشده
20 برزیل 0 – 0 صربستان 1395/04/03 – 21:30 4 برگزار نشده
21 برزیل 0 – 0 ایران 1395/04/04 – 18:30 5 برگزار نشده
22 بلژیک 0 – 0 آمریکا 1395/04/04 – 19:30 4 برگزار نشده
23 روسیه 0 – 0 فرانسه 1395/04/04 – 19:40 4 برگزار نشده
24 صربستان 0 – 0 بلغارستان 1395/04/04 – 21:30 5 برگزار نشده
25 استرالیا 0 – 0 ایتالیا 1395/04/04 – 22:30 4 برگزار نشده
26 لهستان 0 – 0 آرژانتین 1395/04/04 – 22:40 4 برگزار نشده
27 بلغارستان 0 – 0 برزیل 1395/04/05 – 18:30 6 برگزار نشده
28 آمریکا 0 – 0 استرالیا 1395/04/05 – 19:30 5 برگزار نشده
29 فرانسه 0 – 0 آرژانتین 1395/04/05 – 19:40 5 برگزار نشده
30 ایران 0 – 0 صربستان 1395/04/05 – 21:30 6 برگزار نشده
31 ایتالیا 0 – 0 بلژیک 1395/04/05 – 22:30 5 برگزار نشده
32 لهستان 0 – 0 روسیه 1395/04/05 – 22:30 5 برگزار نشده
33 استرالیا 0 – 0 بلژیک 1395/04/06 – 18:00 6 برگزار نشده
34 آرژانتین 0 – 0 روسیه 1395/04/06 – 19:40 6 برگزار نشده
35 آمریکا 0 – 0 ایتالیا 1395/04/06 – 21:00 6 برگزار نشده
36 لهستان 0 – 0 فرانسه 1395/04/06 – 22:40 6 برگزار نشده
37 برزیل 0 – 0 لهستان 1395/04/11 – 17:30 7 برگزار نشده
38 ایتالیا 0 – 0 آرژانتین 1395/04/11 – 18:00 7 برگزار نشده
39 فرانسه 0 – 0 بلژیک 1395/04/11 – 20:30 7 برگزار نشده
40 ایران 0 – 0 صربستان 1395/04/11 – 21:00 7 برگزار نشده
41 استرالیا 0 – 0 روسیه 1395/04/12 – 03:00 7 برگزار نشده
42 آمریکا 0 – 0 بلغارستان 1395/04/12 – 05:00 7 برگزار نشده
43 بلغارستان 0 – 0 استرالیا 1395/04/14 – 00:30 9 برگزار نشده
44 آمریکا 0 – 0 روسیه 1395/04/13 – 22:10 9 برگزار نشده
45 ایران 0 – 0 آرژانتین 1395/04/13 – 21:00 9 برگزار نشده
46 فرانسه 0 – 0 برزیل 1395/04/13 – 20:30 9 برگزار نشده
47 ایتالیا 0 – 0 صربستان 1395/04/13 – 18:00 9 برگزار نشده
48 بلژیک 0 – 0 لهستان 1395/04/13 – 17:30 9 برگزار نشده
49 برزیل 0 – 0 بلژیک 1395/04/12 – 17:30 8 برگزار نشده
50 صربستان 0 – 0 آرژانتین 1395/04/12 – 18:00 8 برگزار نشده
51 فرانسه 0 – 0 لهستان 1395/04/12 – 20:30 8 برگزار نشده
52 ایران 0 – 0 ایتالیا 1395/04/12 – 21:00 8 برگزار نشده
53 بلغارستان 0 – 0 روسیه 1395/04/13 – 02:00 8 برگزار نشده
54 آمریکا 0 – 0 استرالیا 1395/04/13 – 05:00 8 برگزار نشده

 

جدول رده بندی مسابقات لیگ جهانی والیبال 2016

جدول عملکرد
ردیف نام تیم امتیازات بازی ها برده باخته 3-0 3-1 3-2 0-3 1-3 2-3 ست برده ست باخته نسبت پوئن های کسب کرده پوئن های از دست داده نسبت
1  برزیل 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 MAX 154 119 1.29
2  فرانسه 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 MAX 75 63 1.19
3  صربستان 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 MAX 84 71 1.18
4  بلژیک 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 MAX 79 67 1.18
5  لهستان 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3.00 94 81 1.16
6  آمریکا 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3.00 98 94 1.04
7  بلغارستان 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0.33 81 94 0.86
8  آرژانتین 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 1 6 0.17 152 174 0.87
9  استرالیا 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0.00 67 79 0.85
10  روسیه 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0.00 71 84 0.85
11  ایتالیا 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0.00 63 75 0.84
12  ایران 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0.00 61 78 0.78

لیگ جهانی والیبال 2016 ، نتایج و برنامه بازیهای ایران در لیگ جهانی والیبال 2016

منبع : مشرق

فقط افراد بالای هجده سال وارد شوند +18

فیلم جفت گیری اسب های تزئینی

فیلم رابطه جنسی +18 (کلیک نکنید)

اینستاگرام ما +18 فقط

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *