ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / وقتی یوزپلنگ , شکار شیر می شود !!

وقتی یوزپلنگ , شکار شیر می شود !!

دست بالای دست بسیار است ! وقتی شکارچی قهاری چون یوزپلنگ , خودش شکاره شیر میشود
مهره مار
شیرها همیشه شیر نیستند، خصوصا در برابر کفتارها!

شیرها همیشه شیر نیستند، خصوصا در برابر کفتارها!