ایران16 / سینما / بیوگرافی

بیوگرافی

عکس همسر دکتر بهنام شکیبایی

عکس همسر دکتر بهنام شکیبایی

عکس همسر دکتر بهنام شکیبایی بیوگرافی دکتر بهنام شکیبایی، استاد دانشگاه پنسیلوانیاى آمریکا دکتر بهنام شکیبایی، جراح ایمپلنت ایرانى استاد …