تجاوز به دختران باکره

۰۵بهمن
رسم تجاوز و همخوابی با دختران باکره

رسم تجاوز و همخوابی با دختران باکره

رسم تجاوز و همخوابی با دختران باکره در مالاوی در برخی از کشورهای دنیا دختران وقتی به سن بلوغ می رسند باید باکرگی خود را از دست برهند تا پرده بکارتی وجود نداشته باشد. یکی از مشکلات اجتماعی کشور مالاوی تجاوز به دختران باکره است که در این اقدام زشت پرده دختر باکره را پاره و […]