تجاوز به زن جوان

۰۲شهریور
تجاوز به زن جوان به بهانه نشان دادن کلکسیون شکلات!!!

تجاوز به زن جوان به بهانه نشان دادن کلکسیون شکلات!!!

تجاوز به زن جوان به بهانه نشان دادن کلکسیون شکلات!!! یک شیاد شیطان صفت با سوء استفاده از اعتماد یک زن جوان وی را بـه بهانه ای بـه سمت خانه خود کشانده و سپس بـه بهانه نشان دادن کلکسیون کلاه و شکلات خود این زن جوان را مورد اذیت و اذیت جنسی قرار داده بود. […]

۰۱بهمن
تجاوز وحشیانه به دختر جوان در گورستان

تجاوز وحشیانه به دختر جوان در گورستان

تجاوز وحشیانه به دختر جوان در گورستان دختر جوان که صبح زود مشغول رفتن به محل کار خود بود نمی دانست که چه نقشه شومی برایش کشیده شده است و یک مرد شیطان هوس باز در انتظار اوست. زن بیچاره ای که برای رفتن به سرکارش صبح زود از منزل خارج شده بود وقتی در این […]