تجاوز تتلو به دختر 15 ساله

۲۰اردیبهشت
(فیلم) تجاوز خونین و فجیع تتلو به دختر 15 ساله فاش شد

(فیلم) تجاوز خونین و فجیع تتلو به دختر 15 ساله فاش شد

(فیلم) تجاوز خونین و فجیع تتلو به دختر 15 ساله فاش شد , بعد از درخواست تتلو برای اجاره دختران ۱۵ تا ۲۰ سال ایرانی، صفحه اینستاگرام وی از دسترس خارج شد.