تجاوز راننده تاکسی به دختران

۱۶دی
راننده تاکسی متجاوز به 12 زن و دختر از زندان آزاد شد

راننده تاکسی متجاوز به 12 زن و دختر از زندان آزاد شد

تجاوز راننده تاکسی متجاوز به 12 زن و دختر از زندان آزاد شد راننده تاکسی که با بیهوش کردن زنان و دختران در انگلیس انها را مورد تجاوز جنسی قرار می داد به عفو خورد و از زندان آزاد شد. راننده تاکسی انگلیسی که به 12 مسافر زن پس از دادن داروی خواب آور عمل منافی […]