تجریش

۲۴مهر
دستگیری 11 دختر و پسر در پارتی تجریش

دستگیری 11 دختر و پسر در پارتی تجریش

6 دختر و 5 پسر که جمعه شب در یک منزل مسکونی واقع در تجریش اقدام به برگزاری پارتی مختلط کرده بودند توسط پلیس دستگیر شدند. جمعه شب 23 مهر ماه 11 دختر و پسر در پارتی شبانه ای در خیابان تجریش دستگیر شدند. به گزارش عصر خبر، 6 دختر و 5 پسر که جمعه […]