تحريم حج

۰۹خرداد
حج سال ۹۵ امسال منتفی شد !

حج سال ۹۵ امسال منتفی شد !

منتفی شدن حج امسال حج یک فریضه واجب اسلامی است اما کارشکنی ها موجب شد حج امسال هم منتفی شود .سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به پرسشی در خصوص منتفی شدن حج و اینکه تا چه زمانی پاسخ ایران به عربستان مسالمت آمیز خواهد بود و چه زمانی سعودی ها از ایران پاسخی تند و […]