تحریم های ایران

۱۶آبان
اعتراض بازیگران به تحریم های ایران

اعتراض بازیگران به تحریم های ایران

هنرمندان در قالب یک کمپین، تحریم‌های مالی و بانکی ایران را برابر با تحریم دارویی خواندند. گروهی از هنرمندان از جمله شماری از چهره‌های مطرح سینمای ایران با انتشار یک ویدیو که روایتی از زندگی سخت کودکان سرطانی، تحریم‌های غیرانسانی آمریکا را به چالش کشیدند؛ تحریم‌هایی که در حوزه بانکی به منزله عدم امکان تامین […]