تخلف

۰۵خرداد
ورود جنجالی آرایشگران مرد در آرایشگاه زنانه

ورود جنجالی آرایشگران مرد در آرایشگاه زنانه

آرایشگران چه تخلفاتی انجام می دهند؟ با اشاره به اینکه در نیمه دوم سال ۹۴ طرح مرحله اول بازرسی از آرایشگاه های زنانه در استان البرز اجرا شده است، بازرسی مرحله دوم آرایشگاه های زنانه در هفته جاری آغاز می شود. عاقبت آرایشگران متخلف مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان اینکه در مرحله اول […]