تصادف اتوبوس در سیمون بولیوار

۰۵دی
کسی نیلوفر رادمهر را می شناسد؟ او هم در اتوبوس مرگ بود !

کسی نیلوفر رادمهر را می شناسد؟ او هم در اتوبوس مرگ بود !

جسد مجهول الهویه حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات مشخص شد. قاضی Judge شهریاری معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای جنایی با اعلام مشخصات جسد مجهول الهویهحادثه Incident دلخراش دانشگاه علوم تحقیقات گفت: هویت نیلوفر رادمهر دانشجوی 24 ساله دانشگاه علوم و تحقیقات با حضور خانواده‌اش احراز و با انجام تشریفات قانونی، پیکر وی تحویل خانواده اش شد. گفتنی […]