تصادف بازیگر

۰۸آبان
تصادف وحشتناک بازیگر مشهور برای گرفتن لایک!+تصاویر

تصادف وحشتناک بازیگر مشهور برای گرفتن لایک!+تصاویر

تصادف بازیگر مشهور ترکیه سوار بر ماشین کروکی دو مرد جوان سوار بر خودروی کروکی قصد داشتند تجربه رانندگی با سرعت بالای خود را ثبت کنند و با انتشار آن نظر کاربران را جلب کنند که با یک اتفاق ناگوار روانه بیمارستان شدند. خودروی این دو مرد جوان در اثر برخورد خودروی دیگر با کامیون زرد […]