تصادف سرویس مدرسه ارومیه ای

۰۹دی
آخرین اخبار حادثه سرویس مدرسه ارومیه ای +عکس زمان حادثه

آخرین اخبار حادثه سرویس مدرسه ارومیه ای +عکس زمان حادثه

آخرین اخبار حادثه سرویس مدرسه ارومیه ای +عکس زمان حادثه سرویس دانش آموزان روستایى بخش صوماى برادوست ارومیه دچار حادثه شد. ایران۱۶ : حوالی ساعت هشت صبح امروز یک دستگاه سواری پراید با پنج دانش آموز که به عنوان سرویس مدرسه از آن استفاده می شد در حال حرکت در مسیر بود که در کیلومتر ۶۰ […]