تصادف سواری در قم

۲۱دی
تصادف پژو با سربازان در بلوار الغدیر قم

تصادف پژو با سربازان در بلوار الغدیر قم

تصادف در قم و تصادف پژو با سربازان در بلوار الغدیر قم 🔴مجروح شدن چند سرباز در سانحه تصادف در بلوار الغدیر قم 🔶ساعتی قبل یک خودروی سواری پژو با چند سرباز در بلوار الغدیر قم تصادف کردند که مجروحان به بیمارستان منتقل شدند.