تصادف 2 قطار

۰۹آذر
فیلم منتشر نشده از سوختن قطارها در سمنان / می گویند مسئولان بالای تپه بودند

فیلم منتشر نشده از سوختن قطارها در سمنان / می گویند مسئولان بالای تپه بودند

فیلم منتشر نشده از سوختن قطارها در سمنان / می گویند مسئولان بالای تپه بودند   یکی از کاربران فیلمی از کانال خانواده راه آهن برای ما ارسال کرد که این فیلم تا کنون منتشر نشده بود.