سپیده توفیق گوینده

۱۴آبان
سپیده توفیق گوینده زن شبکه جم به کشور بازگشت + عکس

سپیده توفیق گوینده زن شبکه جم به کشور بازگشت + عکس

بازگشت سپیده توفیق گوینده شبکه جم بعد از هرمز سیرتی بازیگر پابه سن گذاشته که چند ماه بعد از حضور در ترکیه و همکاری با شبکه ماهواره ای جم به تهران بازگشت به تازگی سپیده توفیق گوینده زن این شبکه هم به تهران بازگشته است. در بخش خبر اقتصادی این شبکه مشغول به همکاری بود. […]