سکته مغزی

۲۱مرداد
خروپف احتمال بروز سکته های قلبی و مغزی را افزایش می دهد

خروپف احتمال بروز سکته های قلبی و مغزی را افزایش می دهد

خروپف احتمال بروز سکته های قلبی و مغزی را افزایش می دهد رئیس مرکز تحقیقات اختلالات خواب دانشگاه علوم پزشکی تهران می گوید: خروپف علامت بیماری تنفسی حین خواب است و احتمال بروز سکته های قلبی و مغزی را به شدت افزایش می دهد. به گزارش ایرنا، خسرو صادق نیت افزود: فردی که خروپف می […]