سکس خر

۱۰شهریور
جفت گیری گورخر و زایمان شگفت انگیز گورخر ماده

جفت گیری گورخر و زایمان شگفت انگیز گورخر ماده

جفت گیری گورخر و زایمان شگفت انگیز گورخر ماده جفت گیری گور خر ماده و حادثه ای که این حیوان در حال زایمان دچار درد شدید و بیهوشی میشود. در این زمان جفت نر چاره ای جز بیدار نگاهداشتن ماده و تلاش برای بیرون کشیدن نوزاد گور خر ندارد ولی پس از آن ماده از […]