سکس کلاغ

۲۹شهریور
جفت گیری حیوانات مختلف + عکس

جفت گیری حیوانات مختلف + عکس

جفت گیری حیوانات،جفت گیری سگ،جفت گیری طاووس،جفت گیری اسب،جفت گیری دوگونه مختلف از حیوانات،جفت گیری انسان با حیوان (حیوان خواهی)، سکس کلاغ

۲۷آذر
جفت گیری حیوانات مختلف + عکس

جفت گیری حیوانات مختلف + عکس

جفت گیری حیوانات ایران۱۶ | سرویس گیاهان و حیوانات – به آمیزش جنسی جانوران به منظور تولید مثل، جفت‌گیری گفته می‌شود. جفت گیری یک عمل تولید مثل جنسی است. در این روش تولید مثل، گامت نر با گامت ماده ترکیب شده و سلول اولیه به وجود می‌آید. سکس یا جفتگیری که ما می‌شناسیم، نخستین بار توسط ماهیان زره‌دار اسکاتلندی (Armoured […]