سگ نژاد دوبرمن

۱۱مهر
نژاد سگ دوبرمن و شناسایی سگ نژاد دوبرمن

نژاد سگ دوبرمن و شناسایی سگ نژاد دوبرمن

نژاد سگ دوبرمن و شناسایی سگ نژاد دوبرمن سگ نژاد دوبرمن اهل فعالیت بدنی است . می‌توانید هفته ای یکبار با برس موهای بدن او را شانه کنید.