سگ ژرمن شپرد

۱۱اسفند
جفتگیری سگ ژرمن شپرد

جفتگیری سگ ژرمن شپرد

فیلم جفت گیری سگ ژرمن شپرد German Shepherd dog mating فیلم کوتاهی از جفتگیری دو ژرمن شپرد که در اصطلاح برای آن واژه قفل کردن سگ به کار میرود . کلیپ جفتگیری حیوانات و جفت گیری سگ ها در ویدناک

۲۴بهمن

کلیپ تربیت سگ ژرمن شپرد

کلیپ جالب دیدنی و باحال از تربیت سگ نژاد ژرمن شپرد و کلیپ جنگ سگ ها را در ویدناک ببینید.

۲۹آبان
جنگ خونین سگ ژرمن شپرد با سگ وحشی در حیات وحش

جنگ خونین سگ ژرمن شپرد با سگ وحشی در حیات وحش

کلیپی از جنگ سگ ژرمن شپرد با سگ های وحشی و ولگرد برای جفت گیری با جفت ماده را مشاهده می کنید ، فیلم نبرد خونین و نفسگیر بین سگ های وحشی در این کلیپ از سایت ایران16 ببینید.